Kalite Politikamız
10 Nisan 2023

MİSYONUMUZ

Hastalarımıza;

ilkeli, kesintisiz, temiz, güvenilir, güler yüzlü

sağlık hizmeti sunmak.

VİZYONUMUZ

Çalışanlar ve hastalar tarafından tercih edilen,

kendini sürekli yenileyerek sağlıktaki dönüşüm ve değişime uyum sağlayabilen örnek hastane olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Özverili ve nitelikli çalışanlarımızla bilinçli hastalarımızın  çoğalmasını sağlayan ,hasta memnuniyetini önemseyen ve sürekli arttıran, modern ,sürekli iyileşmeyi benimseyen kalite yönetim sisteminin gerekliliklerine uygun sağlık hizmeti sunmak.

                                     

DEĞERLERİMİZ

      

1.          İnsan  Odaklılık: Hastanenin örgütlenmesinde çalışanlar açısından ve hizmetlerin sunulmasında hizmetten yaralananlar açısından bütün faaliyet ve kararlarda insan odaklılık esastır. Çalışan yararı, hizmet verilen insan yararı ve kurum yararı gözetilerek kalitenin sağlandığı hizmet ortamı oluşturmak anlayışı kurumun insan odaklılığını ifade etmektedir.

2.         Hakkaniyet:Hiçbir ayrım yapmadan bütün kişilerin hastaneden hizmet alırken her durumda eşit muamele gördüğü bir ortam oluşturulmuştur. Hizmetin kullanımında öncelik ihtiyaca göre oluşacaktır. Eşit ihtiyaçtaki kişilerin hizmete erişiminde eşit haklar taşıması temel ilkedir.           

3.          Güven:Sağlık hizmetleri, bütün ayrıntılı düzenleme ve süreçlere rağmen güven unsuru üzerinde yapılanmaktadır. Hem hastane yönetimi ile çalışanlar arasında, hem de çalışanlar ile hizmet kullanan kişiler arasında bu güvenin örselenmeden ve gittikçe geliştirilerek hizmetlere yansıtılması esas alınmaktadır.                                              

4.          Sürekli Gelişim: Sağlık hizmetleri büyük değişim geçirmektedir. Bu değişimlere uygun olarak kuruluşların ve sağlık profesyonellerinin sürekli öğrenme, gelişme ve kendini yenileme özelliği taşıdığı gerçeği göz önünde tutularak plan ve programlar yapılmaktadır.

5.          Etkililik:Hizmetlerin bilimsel kanıtlar ışığında yararı en çok olacak şekilde ve hasta ve çalışanları riske atmadan sunulduğu bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.

 

6.          İletişim: Bizden hizmet alanların deneyimlerine önem vermek, öneri sistemlerimize etkin olarak katılmalarını sağlamak, Çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz güven ortamında görüş ve önerileri değerlendirmek,

7.          Kalite: Hizmetler tıbbı kalitesi yanında hasta ve yakınlarının konforu açısından da en istenilen şekilde tasarlanmıştır. Kalitenin sürekli iyileştirilmesi gereken bir özellik olduğu bütün hastane çalışanlarınca bilinmektedir.

8.          Verimlilik: Kaynakların amaca yönelik olarak örgütlenmesinde ve hizmet verilen toplumun sağlık düzeyine en fazla katkının sağlanmasında gereken bilgi, teknoloji ve sistem ile çalışılmaktadır.