Bilgi Güvenliği
22 Şubat 2022                                                                                A - MEVZUAT
                   

 

                                      B - BGYS PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

 

                                      

 

                                                     

C - POLİTİKALAR

 

    Bilgi Güvenliği Politikası

 

                                                     

Ç - TÜM SAĞLIK TEŞKİLLERİ TARAFINDAN KULLANILACAK DESTEK DÖMÜMANLARI

 

  Ayrıcalıklı Erişim Talep Hakkı Formu
   
  Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü

  Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi

  Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Prosedürü

  E-Posta Kullanım Politikası

  Erişim Kontrol Politikası

  Güvenli Veri Silme Prosedürü

  Güvenli Veri Silme Talep Formu

  İnternet ve Elektronik Posta Prosedürü

  Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi

  Mal ve Hizmet Alımı Güvenliği Politikası

  Mal ve Hizmet Alımı Şartnameleri İçin Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Listesi

  Olay Bildirim-Müdahale Formu

  Parola Güvenliği Politikası

  Personel Gizlilik Sözleşmesi

  Sağlık Tesisi Hekimleri İçin E-Nabız Erişim İş Akışı

  Sosyal Mühendislik Zafiyetlerine Karşı Alınacak Önlemler  ve Sosyal Medya Güvenliği Politikası

  Taşınabilir Ortam Yönetim Prosedürü

  Uzaktan Erişim Prosedürü

  Uzaktan Erişim Sözleşmesi

  Yedekleme Politikası

 

                                                     

D - KURUMA ÖZGÜ KULLANILACAK DESTEK DÖKÜMANLARI

 

  

  BG.PR.11 İşe Başlama ve İşten Ayrılma Süreçleri Prosedürü

  BGYA Varlık Değeri Tablosu Risk İyileştirme Planı

  Bilgi Kaynakları Atık ve İmha Yönetim Prosedürü

  Erişim Kontrol Prosedürü

  Erişim Yetki ve Kontrol Matrisleri

  Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama Prosedürü

  İşe Başlama Formu

  İşe Başlama ve İşten Ayrılma Süreçleri Prosedürü

  Kullanıcı Hesaplarının Tanıtılması, Görev Değişikliliği ve İptal Prosedürü

  SBYS Yetki Değişikliği Formu

  Temiz Masa Temiz Ekran Politikası

  Yedekleme Kontrol Listesi

  Yedekleme Planı

  Yedekleme Politikası

  Yedekleme Prosedürü

  Yedekleme Teslim Formu

 

 
                                                     

E - BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL BİLDİRİMİ

 

  

  BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL BİLDİRİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

                                                     

G - GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

   KPS Gizlilik Taahhütnamesi